Отдел Заемна

книги
търсения
работа с читатели

    Отдел Заемна обслужва читатели над 14 годишна възраст. Предоставя възможност за заемане на библиотечни документи за дома. Тук се извършва регистрация на читателите, като издават читателски карти срещу документ за самоличност и потребителска такса. С картата могат да се ползват всички отдели на библиотеката. Таксата за членски внос важи за календарна година. Фондът на отдел Заемна е разнообразен по съдържание. Той е на свободен достъп и непрекъснато се обогатява с нови заглавия. Читателите имат възможност да заемат за дома едновременно до 6 броя библиотечни единици. Срокът за ползване е 20 дни, считано от датата на заемане. В последните години се засили дейността по обслужване на читатели чрез книгонос. За читателите се извършват библиографски търсения и справки чрез традиционните каталози и изграждащия се електронен каталог на библиотеката. Отдел Заемна поддържа витрини във връзка с празници, годишнини, чествания, юбилеи. Осъществява и активно съдейства при подготовката на масови мероприятия за всички отдели на библиотеката и Община Горна Оряховица.