Филиал Кв. "Пролет"


Създаден е през 1988 г. в услуга на живеещите в кв. "Пролет".
Обслужва читатели от всички възрастови групи.

obsta
Предоставя книги за дома и ползване на справочна литература и периодични издания в читалнята на отдела.

Разполага със систематично - азбучен каталог на фонда и тематична картотекана статии от периодичния печат по актуални теми и въпроси свързани с учебния процес (литературознание, история, география, екология и др.)
Извършва справки, провежда консултации за работа със справочния апарат и разпространява библиотечно - библиографски знания сред учениците.

Организира мероприятия за привличане на читатели и отбелязва интересните събития.
obsta