Отдел Читалня

    Поддържа краеведска, картотека по литературознание на българска, руска, чужда и антична литература. Редовно се попълва и систематичния каталог на читалнята, който е в два подраздела - справочна литература и подръчен фонд. Актуална е и тематичната картотека, включваща теми подредени по хронологичен ред.     Към тематичната картотека е създаден раздел есета които описват материали от сп. "Философия", "Планета екоинфо, в. Гимназист, сп. "Съвременник", и други.

   Освен картотеките в отдела се извършва справочно - информационна дейност, правят се справки писменни и устни по различни теми. В отдела е подреден и каталога на периодиката, който се актуализира ежегодно. Съхраняват се периодични издания от 1956 г. - в. "Борба"  до сега, "Държавен вестник" от 1950 г. до днес, Горнооряховски "общински вестник" - 1937, 1938, 1940-1941 г. , в. "Устрем" от първата му годишнина през 1975 г. до днес. От 2009 г. се получава нов местен вестник, който се нарича "Седмицата" и излиза в петък. Краеведската сбирка съдържа ценни екземпляри за края, с което подпомага местните краеведски учители, студенти и ученици.

    През 2006 г. се възроди един позабравен почин - срещи-разговори с местни автори и обсъждане на произведенията им. Тези мероприятия бяха проведени в читалнята с голям интерес от страна на читатели и интелектуалци. За информация на селищните библиотеки, централната библиотека може да предлага актуални материали от литературоведската картотека, краеведската и тематичната картотека.